QR-code beleid

Beste edvo-zwemmers, trainers en vrijwilligers. 

Zoals u weet zijn sinds 15 januari jl. de binnensportlocaties weer geopend, waaronder het zwembad De Waterdam.

De Rijksoverheid heeft hieraan wel strikte regels verbonden. In het kort komt erop neer dat: 

voor sporters

  • op binnensportlocaties een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen vanaf 18 jaar (waarbij een bewijs van een negatieve testuitslag gelijk wordt gesteld aan een vaccinatiebewijs). 
  • mondkapjes verplicht op de binnensportlocatie (behalve tijdens het sporten) voor sporters vanaf 13 jaar.


voor vrijwilligers

  • zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien, maar verlaten de binnensportlocatie zodra hun taak beĆ«indigd is.

voor ouders die hun kind helpen met omkleden

  • zij moeten hiervoor een coronatoegangsbewijs laten zien. 

verplichting vereniging

De Wet publieke gezondheid verplicht ons als vereniging de coronatoegangsbewijzen te scannen met een door de Minister beschikbaar gestelde applicatie.

Onze vereniging kan hiervoor geen ontheffing verleend krijgen.

Als vereniging hebben wij geen andere keus dan de wet te volgen. Doen wij dat niet riskeren we bij mogelijke handhaving een (hoge) boete. 

Wij begrijpen dat dit overheidsbeleid bij sommigen op weerstand stuit, maar wij hopen ook dat u begrip kunt opbrengen voor onze situatie. 

Deze tijd is voor niemand makkelijk en wellicht gloort er een versoepeling aan de horizon, waardoor deze verplichting vervalt. 
Het bestuur van EDVO verzoekt u vriendelijk aan dit – door hogerhand opgelegde – beleid mee te werken totdat die versoepeling er is. 

Alvast onze dank, 

Bestuur ED-VO